انواع دوچرخه : 

  • کوهستان: کراس کانتری، کوهستان اسپرت، تریل، آل مونتاین، اندرو، دانهیل، قت بایک
  • دوچرخه های شهری: شهری، فیتنس، هیبرید، تاشو
  • دوچرخه توریستی: توریستی یا تورینگ
  • دوچرخه جاده: مسابقه ای، جاده، تایم تریل، پیست، سایکل کراس
  • دوچرخه نمایشی: درت جامپ، بی. ام. ایکس
  • دوچرخه برقی
  • دوچرخه بچه گانه: بالانس بایک، پشتی دار،ترکبنددار
  • دوچرخه ساحلی : فت بایک